Świadectwa Charakterystyki Energetycznej


ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Od 28 kwietnia 2023 roku uczestników rynku nieruchomości, a szczególnie osoby które wynajmują lub planują sprzedać swoją nieruchomość dotyka fakt, że muszą oni posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Jest to dokument sporządzany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia ale przede wszystkim wpisaną na listę w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Dokument określa m.in. wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli w uproszczeniu energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Co istotne świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek”, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować. Wtedy nie musimy go wykonywać ani posiadać. Problem pojawia się gdy planujemy sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość. Obowiązek ich sporządzenia dotyczy mieszkań, domów, lokali usługowych i generalnie wszystkich które są ogrzewane.

Sporządzając świadectwo charakterystyki energetycznej, uwzględnia się parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku oraz parametry techniczne źródła ciepła zasilającego budynek lub część budynku.

Świadectwo energetyczne jest dokumentem stanowiącym niejako „paszport” naszego mieszkania, domu czy lokalu. Musi więc zawierać aktualne zdjęcie budynku i dane techniczne wskazujące konstrukcję oraz ilość energii niezbędnej do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Za część obliczeniową oczywiście odpowiedzialny jest certyfikator sporządzający dla nas świadectwo, nie mniej do celów powstawia dokumentu niezbędne jest przekazanie szeregu informacji.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej:

  • zdjęcie frontowe budynku (zdjęcie powinno być aktualne),
  • plan wraz z wymiarami poszczególnych pomieszczeń,
  • informacja techniczna o budowie stropów i ścian zewnętrznych (wraz z przekazaniem informacji o grubości ocieplenia),
  • wysokość pomieszczeń lub przekroje z projektu budowlanego,
  • informacja o sposobie ogrzewania budynku (ciepło miejskie lub dokładne informacje o typie kotła grzewczego),
  • informacja o sposobie przygotowania ciepłej wody użytkowej (ciepło miejskie lub dokładne informacje o bojlerze, ewentualnej cyrkulacji wody etc.),
  • informacja o trwale zamontowanej klimatyzacji wraz z danymi zamontowanych urządzeń
  • wskazanie co znajduje się za ścianami mieszkania (czy za ścianą jest kolejne mieszkanie, klatka schodowa czy nieogrzewany garaż),

W trosce o kompleksową obsługę Biuro Nieruchomości Idea  wprowadziło usługę wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków do palety już świadczonych usług. Zapraszamy do kontaktu 535466436.